Har du en tomt eller et område som egner seg til boligbygging?

Vi i Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å selge eller utvikle et område til boligbygging.

Sammen med vår forhandler har vi bred kompetanse og erfaring med å utvikle tomter til boligformål.

Kjøp og videreutvikling av tomter

Vi ser etter alle typer tomter. Fra mindre eplehager til større områder som kan egne seg for boligbebyggelse.

Det å starte dialogen tidlig for å kunne dele erfaringer og finne gode løsninger er viktig for oss. Vi er opptatt av å bli godt kjent med eiendommen for å sikre en utvikling tilpasset nabolaget.

Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS tilbyr flere samarbeidsformer, enten om ønsket er et rent salg eller et samarbeid for å gi deg muligheten til å ta del i verdiskapningen.

Hvordan foregår prosessen?

Det er en del steg som må foretas før vi kan ta skrittet videre og bli enige om en avtale.

I det vi mottar en henvendelse går vi inn og ser på planbestemmelsene for tomten eller eiendom. Da ser vi at det ligger til rette for å kunne bygge der. Videre vil vi se på om området den ligger i er attraktivt og om det er et område folk flest ønsker å bo i.

Når vi ser at tomten oppfyller våre kriterier kan vi sette i gang prosess med deg som selger. Sammen lager vi en plan om hvordan vi går fram i forbindelse med salg av tomt eller eiendom.

Et salg som ivaretar partenes interesser

Det å kjøpe tomter kan være kapitalkrevende. I mange tilfeller lager vi en avtale som fastsetter vilkårene for framtidig salg. En løsning kan være å avtale opsjonsavtale med selger. Denne type avtale brukes i overdragelsen av fast eiendom for utviklingsperioden, og fungerer godt som et alternativ til en kjøpekontrakt.

Det opprettes da en avtale som fastsetter vilkår for fremtidige salg. I mange tilfeller avtales markedspris pluss en tilleggsprosent. Motytelsen er at selger ikke får utbetalingen for tomten før vi har fått tillatelse for å bygge eller i andre tilfeller har solgt et visst antall enheter.

Samarbeid med grunneier/gårdeier

I de tilfeller vi samarbeider med grunneier gjøres dette også gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske.

Vi er opptatt av å i vare ta grunneier/gårdeier på god måte slik at vi får et godt samarbeid i prosjektet.

Kontakt oss

Bestill huskatalog

Bestill huskatalog

I huskatalogen vår finner du bred presentasjon av alle hustypene våre, pluss masse inspirasjon og all den informasjonen du trenger for å bygge drømmehuset.