Vi tar en tomtebefaring sammen deg!

Tomtebefaring

Har du en tomt, men er usikker på hva eller hvordan du skal bygge?

Vi i Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS bistår deg helt fra starten i en byggeprosess , og en tomtebefaring er et viktig ledd for å kartlegge hvilke muligheter man har på tomten.

Estimere pris på grunnarbeider

Når du skal bygge ny bolig, kan tomtens utforming ha mye å si for hva kostnaden rundt grunnarbeidene vil være. For deg som kunde estimerer vi kostnadene for deg, slik at du allerede tidlig i prosessen får dette inn i byggebudsjettet.

Det bør derfor gjøres gode undersøkelser av tomten i samråd med våre underleverandører innen dette feltet.

Kommunale krav og reguleringsplaner

Før en tomtebefaring, undersøker vi kommunale krav og reguleringsplaner. Her ser vi på hvilken utnyttelsesgrad tomten har, hvor høyt du har lov til å bygge og i mange tilfeller sier planene noe om hvordan utformingen skal være i ditt område.

Kontakt oss

Bestill huskatalog

Bestill huskatalog

I huskatalogen vår finner du bred presentasjon av alle hustypene våre, pluss masse inspirasjon og all den informasjonen du trenger for å bygge drømmehuset.